Google Adsense

Labaid Cardiac Hospital

Labaid Cardiac Hospital
House # 1, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka - 1205
Phone: +880-2-8610793-8, 9670210-3,
8631177, 01819-215890
E-mail: admin_lch@labaidgroup.com
marketing_lch@labaidgroup.com
hospitalcoordinator_lch@labaidgroup.com