Google Adsense

Rajshahi ( 17 )

SL NoATM NameAddress
1Rajshahi Branch - 2 ATMRajshahi Association Bhaban (1st Floor), Holding # 317, Ward # 13, Alokar Moor, Rajshahi
2Sheroyl Bus ST, RAJ ATMGodhuly Super Market, Sheroyl Bus Terminal, Rajshahi
3Motihar, RAJ ATMHolding # 36, Word # 28, Talaimari Eastern Part, Kazla, Motihar, Rajshahi
4Court Moor, RAJ ATMShop # 04, Rajshahi Court Moor, Rajshahi
5Shaheb Bazar Rajshahi FT - 1 ATMKhaza Plaza, Shaheb Bazar, Rajshahi
6Shaheb Bazar Rajshahi FT - 2 ATMKhaza Plaza, Shaheb Bazar, Rajshahi
7Shaheb Bazar Rajshahi FT - 3 ATMKhaza Plaza, Shaheb Bazar, Rajshahi
8Shaheb Bazar Rajshahi FT - 4 ATMKhaza Plaza, Shaheb Bazar, Rajshahi
9Shaheb Bazar Rajshahi FT - 5 ATMKhaza Plaza, Shaheb Bazar, Rajshahi
10Shaheb Bazar Rajshahi FT - 6 ATMKhaza Plaza, Shaheb Bazar, Rajshahi
11Sadhur Moor, Rajshahi ATMRahima Lodge, Raninagar, Sadhur Moor, Rajshahi
12Upashahar Rajshahi ATMUpashahar, New Market, 13 Cantonment, Rajshahi
13Station Road RAJ ATM10, Word No - 13, Gourhanga, Station Road, Rajshahi
14Rajshahi Branch - 1 ATMRajshahi Association Bhaban (1st Floor), Holding # 317, Ward # 13, Alokar Moor, Rajshahi
15Kazla Gate ATMKazla, Kazla Gate, Rajshahi University, Rajshahi
16Shaheb Bazar ATMShaheb Bazar More, Ghoramara, Rajshahi
17Laxmipur ATMHold # 76, Ward # 8, Kazihata, Grater Road, Rajshahi